pl
plendefrrues

czytaj więcej

Zwiedzanie na Stadionie Wrocław

2019-10-07

Zwiedzanie podczas ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Zmiany godzin.

Taras widokowy:

W okresie zimowym taras czynny 9.00-15.00
Wej?cie, p?atne jednorazowo 5 z?/os. P?atno?? gotówk?.

Zwiedzanie z przewodnikiem:

indywidualnie – bez konieczno?ci rezerwacji miejsc:

 • 04.01.2019 – 11.00, 13.00, 15.00
 • 05.01.2019 – brak mo?liwo?ci zwiedzania
 • 06.01.2019 – 11.00, 12.00, 13.00

Taras widokowy trybuna D: codziennie w godz. 9.00-15.00

Po Nowym Roku:

Zwiedzanie: taras widokowy (najwa?niejsze informacje):

 • Zwiedzanie 7 dni w tygodniu
 • Wej?cie godziny: 9.00-19.00
 • Op?ata: 5 z?/os. (p?atno?? gotówk? w punkcie Monitoringu Ochrony Stadionu Wroc?aw na poz. L0)
 • Wej?cia przez bramy: A od al. ?l?skiej oraz bramami ul. Królewiecka i ul. Lotnicza
 • Czas przebywania na tarasie: nieograniczony (do zamkni?cia, do godz. 19.00)

Zwiedzanie z przewodnikiem to propozycja dla osób, które chc? pozna? najskrytsze zak?tki stadionu we Wroc?awiu niedost?pne na co dzie? dla kibiców.

 • Do wyboru kilka tras m.in.:  VIP, pi?karzy, dziennikarzy
 • Trasy tematyczne dost?pne s? dla grup po wcze?niejszej rezerwacji i ustaleniu trasy e-mailowo.
 • Zwiedzanie z przewodnikiem mo?liwe jest bez rezerwacji.  Harmonogram zwiedzania sprawdzisz na stronie Stadionu Wroc?aw TUTAJ
 • Czas zwiedzania: 60 min.
 • Miejsce rozpocz?cia: recepcja Stadionu Wroc?aw, poziom 0 (wej?cie W1).

Grupy zorganizowane prosimy kontakt pod adresem e-mail: zwiedzanie@stadionwroclaw.pl w celu rezerwacji terminu i godziny wycieczki.

Ceny biletów:

 • Bilet normalny: 15 z?/osoba
 • Bilet ulgowy: 12 z?/osoba*
 • Bilety grupowe: 12 z?/osoba - grupy od 15 osób

P?atno?? za bilety jedynie gotówk?. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

*bilet ulgowy przys?uguje uczniom za okazaniem legitymacji oraz emerytom, rencistom, a tak?e osobom niepe?nosprawnym i ich opiekunom.

Bezp?atnie mog? wej?? opiekunowie grup powy?ej 10 osób, licencjonowani przewodnicy i piloci wycieczek za okazaniem uprawnie?.

 • 20% zni?ki – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi. Od ostatniego pobrania krwi nie min?? wi?cej ni? rok.
 • 50% zni?ki – na tor kartingowy Le Mans na Stadionie Wroc?aw dla zwiedzaj?cych stadion.